Repetitie

Deze nummers staan op de lijst voor de repetities:

🆕In Spanje (versie: 19-01-2022)
🆕't Is Carnaval (versie: 19-01-2022)
🆕Reisje langs de Rijn (versie: 19-01-2022)
🆕Wilhelmus (versie: 19-01-2022)

Aantekeningen vorige repetities

Alle muziekaantekeningen worden bijgehouden op www.druppels.net/muziekaantekeningen

16 oktober 2022
 • Volgende week (23 okt) repetitie op alternatieve locatie. Jacqueline vraagt of het eenmalig bij de Rosmolen kan. Als back-up kunnen we bij Antoine thuis.
 • Op 30 oktober gaan we niet voor de groepsfoto vanwege te kleine bezetting. Voorafgaand aan de verenigingsavond maken we een groepsfoto.
 • Lamme Frans: spelen we niet op de verenigingsavond, die is te moeilijk
 • Doorgaon: melodie van de trompetten ook bij de alt sax schrijven. Let op: tenorsaxen hebben daardoor de lange noten bij de intro (📂download)
 • Gebroeders Rossig: is voor alt-sax moeilijk leesbaar. 1e en 2e alt sax zijn nu losse partijen (📂download)
 • De Toreador: solo kan nu ook door twee alt-saxen (📂download)
25 september 2022
 • Van De Soldaat zijn verschillende versies in omloop. De meest recente versie (27-09-22) staat 📂hier.
 • De repetitie van 9 oktober wordt verplaatst naar 16 oktober.
23 januari 2022
 • Er zijn veel mensen afwezig zonder afmelding of met een late afmelding. Volgende keer graag op tijd aan- en afmelden.
 • ABBA: voor tenorsax worden de loopjes in Waterloo in 1e en 2e partij geschreven. De aangepaste tenorpartij is 📂hier te downloaden.
 • We hebben nog geen officieel bericht gekregen over het carnavalsprogramma. Het lijkt erop dat er geen activiteiten komen van de Braoiers. Als we alsnog ergens voor gevraagd worden proberen we mee te doen, afhankelijk van de omstandigheden.
 • We gaan zelf geen carnavalsactiviteiten opzetten, tenzij iemand iets leuks verzint.
 • Suggesties voor af en toe een nieuw nummer zijn welkom. Op de 📂Drive staan nummers klaar, of andere leuke nummers.
31 oktober 2021
 • Ferry de roze flamingo: Jeroen maakt een alt-saxpartij met alleen 1e stem
 • Ferry de roze flamingo: aftikken alsnog met 2 tikken. Omdat we met vaste setjes spelen moet het kunnen om met twee tikken te starten.
 • ABBA: eindsolo ook bij sopraansax schrijven als backup
 • Alle oude nummers zijn nu besproken welke blijven en welke eruit gaan
 • Anouschka maakt op de drive een map met beschikbare slagwerkpartijen

Over de kerstrepetitie en Lauwe on Light:

 • Voorkeur om kerstrepetitie toch op 12 december te plannen, ondanks Braoiersfeest avond ervoor. Verwachting is dat het niet superlaat gaat worden (vanwege corona en vanwege vroege starttijdstipvan het feest). Kerstrepetitie start om 11:00 uur om wat langer te kunnen uitslapen.
 • We gaan oud-Druppels uitnodigen om mee te spelen voor de gezelligheid.
  • Anouschka nodigt Antoine en Marthy uit
  • Maartje nodigt Dorien uit
  • Sharony nodigt Luc uit
  • Jeroen nodigt Rob en Joris uit
 • Mogelijk wordt er ook nog iets gecombineerd met Nootuitgang. Bij Harold vragen wat het plan is.
19 September 2021
 • ABBA: de toonsoortwisselingen moeten even worden nagekeken
 • Oerend Hard: trombone speelt melodie mee vanwege de balans. De laatste herhaling bij [I] vervalt
 • De Soldaat: laatste herhaling in het coda vervalt
 • Vanwege de versoepelingen kunnen we open repetitie houden. Deze doen we op 3 oktober. Jeroen nodigt Didier (grote trom) en Henk (trompet) uit.
 • Repetitie op 17 oktober vervalt ivm activiteit harmonie (eventueel vervangende repetitie op andere zondag als behoefte is)
 • Lampionnenoptocht is nog niet bevestigd, maar we houden rekening met 12 november.

Op de repetitie is ook gesproken over de versoepeling van de coronamaatregelen. Voorlopig hebben we dit afgesproken:

 • Maximum aantal aanwezigen geldt niet meer, dus een open repetitie is mogelijk.
 • Verder proberen we wel zoveel mogelijk afstand te houden, dus extra ingang blijft in gebruik.
 • We kunnen weer koffie zetten!
 • Verder wordt komende tijd het advies van KNMO in de gaten gehouden.
5 September 2021
 • Oude en nieuwe nummers zijn doorgespeeld en beoordeeld: makkelijk of moeilijk, leuk of stom, voor welke gelegenheid.
 • Alle muziekaantekeningen worden bijgehouden op http://www.druppels.net/muziekaantekeningen
 • Sharony heeft met de Braoiers gesproken. Ze gaan er voorzichtig van uit dat carnaval (in bepaald vorm) weer door kan gaan.
 • Over lampionnenoptocht is nog niets bekend.
 • Jubileumjaar gaat niet worden ingehaald.
14 Augustus 2021 (jaarvergadering)
11 Juli 2021
 • Country Roads: intro is ingekort: starten vanaf maat 5 (was al eerder afgesproken)
 • Why tell me why: uitro is ingekort: maat 61 t/m maat 68 schrappen ( was al eerder afgesproken
 • Aprés Ski mix: intro wordt veranderd: Mama Laudaaa komt vooraan. Jeroen past partij aan.
 • Jacqueline stuurt op de datumprikker een aantal opties voor de jaarvergadering. Als het kan dan gecombineerd met een gezellig BBQ. Voor de jaarvergadering kunnen eventueel 1 of 2 mensen videobellen als die dat liever doen. Als er meer mensen willen videobellen kan de jaarvergadering beter helemaal digitaal.
 • Rik heeft een idee voor een podium dat weinig ruimte inneemt. Hij maakt een schetsje in autocad. Maartje en Anouschka hebben ideeën voor de nieuwe rok van het podium.
 • Repetitie over twee weken vervalt vanwege te weinig aanmeldingen. Volgende bijeenkomst: jaarvergadering.
26 Juni 2021
 • Aan het eind van de zomervakantie houden we een jaarvergadering (+ evt BBQ) om plannen te maken voor het nieuwe seizoen. Hopelijk kunnen we daarna ook weer met normale bezetting repeteren. Jacqueline stuurt hiervoor een datumprikker uit.
 • Proud Mary speelt goed weg, Ferry heeft meer oefening nodig.
 • Nieuw volgende repetitie: Oerend hard. Jeroen zet de partijen klaar.
 • Ook volgende repetitie: nummers uit het marboekje herhalen zoals Lamme Frans.
26 November 2020

Kerstnummers

 • Christmas Everyday
 • White Christmas ➡intro van trombone ook door tenor sax
 • Drummer Boy ➡ spelen we niet
 • Rudolph ➡ altsax speelt altsax+ partij
 • Last Christmas
 • Jingle Bells
 • Frosti
 • Angels Rock ➡ alt sax speelt klarinetpartij
 • All I Want

We moeten bij de organisatie navragen of ze vergunning hebben voor ons optreden bij Lauwe on Light

Thuisvideo’s

 • 13 december 2020 ➡ Atje voor de sfeer
 • 27 december 2020 ➡ Arcade
 • 10 januari 2021 ➡ Atemlos
 • 24 januari 2021 ➡ Baby Shark
 • 7 februari 2021 ➡ Gebroeders Rossig

Het is leuk als we ook Après Ski mix en Doorgaon opnemen, maar de moeten we nog wel repeteren.

We vragen de Braoiers en de Oellebolle of ze het leuk vinden om mee te doen in de video’s. Ze nemen dan ook per huishouden een video op om mee te zingen/dansen/lallen.

Jeroen zet de mp3-tjes klaar voor de opnames. Je kunt ook meerdere video’s in één keer opnemen en dan uploaden.

1 November 2020
 • Bij Après-ski mix speelt sopraansax op [A], [B] en [C] de melodie mee.
 • Intro van Après-ski mix moet korter, Jeroen past dit aan.
 • Bij ABBA speelt sopraansax bij Waterloo de tenorsaxpartij mee
 • Er zijn geluidsopnames gemaakt van Arcade en Baby Shark voor op facebook
 • Volgende repetitie kerstboekje mee (staat op de drive)
 • 8 november weer online koffiemoment in teams
4 Oktober 2020

Die Immer Lacht

 • Huidig arrangement is niet leuk genoeg. Eventueel inkorten, opleuken of refreintje in après-ski mix stoppen

Baby Shark

 • Wordt misschien later nog aangepast. Voorlopig oefenen we deze zoals de partij is.

ABBA Medley

 • Let op, de partij is op 23 september van toonsoort veranderd. Vervang een oude partij eventueel door een nieuwe versie.

Aangepaste partijen

 • Lamme Frans (eenvoudiger voor trompetten en saxen)
 • Arcade (intro ook bij alt en sopraansax voor backup)
 • De Soldaat (toonsoort aangepast)

Overig

 • Partijen komen ook als Musescore-bestand op de drive
 • Anton heeft laat afgezegd voor de repetitie en lijkt niet meer erg enthousiast. Hij krijgt nog één kans, anders gaan we verder zoeken voor de grote trom
 • Waarschijnlijk kan er weinig doorgaan van het standaard carnavalsprogramma. We willen wel iets doen. Alvast nadenken welke activiteiten passen in coronatijd

Volgende repetitie

 • Après-ski mix
20 September 2020

Arcade

 • intro komt ook bij als-sax en sopraan-sax voor als er geen trompet is

De Soldaat

 • Jeroen gaat de partij in een andere toonsoort zetten zodat de partijen lager zijn

Nieuwe muziek voor de volgende repetitie

 • Baby Shark
 • Die Immer Lacht
 • ABBA
 • Aangepaste Lamme Frans (zie rode brief)
6 September 2020

Atje voor de sfeer

 • Intro vervalt, start op [A] (inclusief opmaat)

Coutry Roads

 • Intro maat 1-4 vervalt, start op maat 5

Lamme Frans

 • Partijen voor trompet en alt-sax worden herschreven zodat ze minder intensief zijn. Link staat in de rode brief.

Why

 • Einde wordt ingekort, maat 61 t/m 68 schrappen (onder het 2-tje)

Zeeman

 • Spelen we uit het hoofd, maar voor wie dat niet lukt staan partijen op de drive. Andere partijen kloppen waarschijnlijk niet met onze versie!

Slavenkoor

 • Zie Zeeman

Aantekeningen zijn ook verwerkt in de rode brief

Nieuwe muziek voor de volgende repetitie:

 • De Soldaat
 • Arcade
 • Boney M

Partijen staan op de drive, dus printen of digitaal meenemen.

Ook leuk maar doen we nu nog even niet:

 • Fifth of Beethoven
 • K3
 • Baby Shark
X